Азербайджан

Bu kitabı, mənim kiçik dostlarım, xüsusilə sizlər üçün yazdım! Düşünürəm ki, kitab yaşadığınız Bakı şəhərində ilk müstəqil səyahətinizi etmək üçün sizə ən yaxşı köməkçi və bələdçi olacaq. Mən sizə İçərişəhər və bulvar, Fəvvarələr meydanı və «Torqovaya», ən qədim və ən müasir binalar haqqında məlumat verəcəyəm. Siz muzey və abidələrin, ticarət mərkəzləri və parkların harada yerləşdiyini, metronun nə zaman inşa edildiyini və təyyarələrin haradan havaya qalxmasını öyrənəcəksiniz. Səhifələri vərəqlədikcə siz Bakı ilə tanış olacaq və öz şəhəriniz haqqında çoxlu yeni və maraqlı məlumatlar əldə edəcəksiniz.

Эту книгу я придумал специально для вас, мои маленькие друзья! Она станет вашим лучшим помощником и гидом, который поможет вам совершить ваше первое самостоятельное путешествие по городу, в котором вы живете. Я расскажу вам про Ичери Шяхяр и бульвар, Площадь фонтанов и Торговую, про самые старинные и самые современные здания. Вы узнаете, где находятся музеи и памятники, торговые центры и парки, когда построили метро и откуда взлетают самолёты. Страница за страницей вы будете знакомиться с Баку и узнавать про свой город много нового и интересного.

I have designed this book specially for you, my little friends! It will be your best assistant and guide that will help you make your first independent journey through Boulevard, the Fountain Square and Torgovaya Street, the oldest and most modern buildings. You will find out where the museums and monuments, shopping centers and parks are located, when the underground was built and where planes take off. Page after page, you will get acquainted with Baku and discover many interesting facts about your city.

Из более чем двух миллионов городов, существующих в мире, лишь несколько покорили мое сердце и навсегда стали самой светлой и радостной частью моей жизни. Один из этих немногих городов — Гянджа! Ее история поразительна и невероятна: первая Гянджа была разрушена сильнейшим землетрясением, но отважные и мудрые гянджинци, оплакав своих близких, возвели новый город, соединив в вечности разорванные нити судьбы. Даже название города менялось несколько раз, но волею Всевышнего Гянджа вернула себе имя, предначертанное ей свыше.

Про Нахчыван можно рассказывать бесконечно, но я приведу лишь одно имя великого нахчыванца, который внес бесценный вклад в точные науки. Это Насреддин Туси — гениальный математик, астроном, создатель обсерватории в Мараге, автор «Астрономических таблиц Ильхани», которые использовал учитель Христофора Колумба, автор более ста работ по медицине, философии, этике, логике, физике, литературе. Из уважения к Туси Шах Аббас I освободил город Ордубад, где жили родственники учёного, от налогов! Мы должны не просто гордиться такими Личностями. Они должны стать для нас лучшим примером служения Азербайджану, благословенная земля которого взрастила таких сыновей!

Əziz qızlar və oğlanlar! Mən sizə bu kitabda hər zaman Azərbaycanın сanı olmuş şəhər — qədim Şuşa haqqında danışacağam. Birlikdə bu şəhərin tarixini öyrənəcəyik, qədim qalaya baş çəkəcəyik, Qarabağ xanlarının sarayını, uca sarayları görəcəyik və müxtəlif muzeyləri ziyarət edəcəyik. Şuşanı həm də Azərbaycanın ən musiqili şəhəri adlandırırlar, çünki burada bir çox məşhur bəstəkar, müğənni və musiqiçi anadan olmuş və muğam məktəbi yaranmışdır. Ancaq şəhərdə yalnız incəsənətlə məşğul deyildilər — Qafqazda ən yaxşı xalçaları burada toxuyurdular, musiqi alətləri düzəldirdilər, zəngin rəsm və şəbəkə ilə bəzədilmiş gözəl evlər tikirdilər. Şuşada o qədər maraqlı şeylər var ki, şübhəsiz siz ecazkar Xarı Bülbül çiçəyinin bitdiyi bu yeganə şəhəri sevəcəksiniz.

Дорогие девочки и мальчики! В этой книге я расскажу вам про город, который всегда был душой Азербайджана – древнюю Шушу. Вместе мы узнаем об истории этого города, побываем в старинной крепости, увидим дворец Карабахских ханов, высокие замки и посетим разные музеи. А еще Шушу называют самым музыкальным городом Азербайджана, ведь здесь родились многие знаменитые композиторы, певцы и музыканты и появилась школа мугама. Но в городе занимались не только искусством – здесь ткали лучшие ковры на Кавказе, делали музыкальные инструменты, строили прекрасные дома, украшенные богатыми росписями и шебеке. В Шуше так много интересного, что вы обязательно полюбите этот единственный город в мире, в котором растет чудесный цветок Хары Бюльбюль.