BƏXT ÜZUYU

(1991)

Rejissor: Ramiz Əzizbəyli

Ssenari müəllifi: Vaqif Səmədoğlu

Bext uzuyu (3).jpg

— Maykeyi ağ salmışam, qara çıxıb.
Eqologiya budur?

— Adım Xalq!

— Ayəə, qoymayın, üstümə İrasim gəler!

— Azz ey, saa diplom verənin…

— Moşu qardaş, aftafa qaldı.

— Neynədin az, arağın tapılmıyan vaxtında?!

— A rəis, sənə məhtəvdə öyrədiblər qələm tutmağı, ya sirkdə?

Bext uzuyu.jpg

— Zastoy qızı, zastoy.

— Xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq!

— Qələm demə, de, evimizin dirəyi düşmüşdü.

— Qatıq var, qatıq.

— Болше, болше захримара.

— Boy, az, o nədi? Uşaq poxunu niyə yaxmısan sıfatına?

— Detdom uşaqlarının atası olmur, naçalnik!

— Ayə, yazeyrsan, yaz, yazmeyrsan, kəlləmi atıf
yatajam…
— Yazajam.

— Maşınımda gəz, televizoruma bax, saqqızımı çeynə, axırda da adımı oğru qoy!

— Peredamnoy yavilas ti Moşu Qoyazanski

— Kimin köynəyi qaradır, kimin bəxti!

— Eşq olsun qonşulara!

Bext uzuyu (6).jpg

— Ağəz Söyda, ciyərin yanmasun, o nəydi mənə göstərürdün?!

— Ayə, kino göstərirlər ey, indeski. İrasim qağa dedi ki, qabağı ağlamalıdı, dalı hırıldamalıdı.

— 8-ci sinifdən, a şto?

— Anti Abşeronski propakanda aparır radio!

— Adsız dəyirmanda xoruz oler.

— Az, Seda, nağarcağsan məni?
— Duza qoyacağam, durak!

— Dayı, eşitdin də, dənizdə deyirlər kişi batır, burnu da zırpı.

— Ağsaqqal, xanımını da götür, bir biz tərəflərə gəlin, dana!

— Maa nə var, az! 3-nü bir qarına doğmuşam, uspora dursam, 4-nü birdən doğaram!

— Nu, i dura.

— Ala, gül kimi araqdan sonra turşumuş çaxır içməz­lər.

— Ölürəm burnu zırpı kişilərçün!

— Zırpik tı moy.

Bext uzuyu (1).jpg

— Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası.

Книги->Книга «Азербайджанфильм: афоризмы и крылатые выражения»