BƏYİN OĞURLANMASI

(1986)

Rejissorlar:

Ceyhun Mirzəyev, Vaqif Mustafayev

Ssenari müəllifi: Mövlud Süleymanlı

Beyin ogurlanmasi (20).jpg

— İsrafil, tez ol, sən öl, gəliblər, 7 nəfər rivizor.

— Evdə də uşaqlar deyir, atamız işə gedib!

— İstəmərsən ki, səni, ucqar dağ kəndinin sakinini
uzaq Liviya səhrasında görsünlər, alqışlasınlar?
— Yox.
— Düz deyirsən, elə səni görməsələr yaxşıdır!

— Ay yoldaş, bir az sakit olar?
— Olar.

— Görəsən, monqol turistləri monqol dublyonkalarını burdan niyə alırlar?

— Kvartalın axırı nə ölmək salmısan!

— Miriş, get qız evindən ət maşınının dəstəyini gətir!

— Ələsgər!

— Eee, nə Ələsgər, Ələsgər!

— Salam, sağol!

— Sənə əjdaha lazımdır?
— Yo, mənim nəyimə lazım?
— Elə mənə də lazım döyül.

beyin-ogurlanmasi-9

— Gəlirlər, yazırlar, gedirlər!

— Axırda da boşandılar.

— 8 min pul alıblar, oynamaqlarına bax…

Beyin ogurlanmasi (15).jpg

— İndi güllə atılacaq, bütün kənd gözləyir.
— Nə güllə?
— Bəydadaşın gülləsin deyir də.
— Aaa.

— Emosiya azdı.
— Adə, bir az diri oynuyun da!

— Qalx, əziz qonaqlar üçün toğlunu kəs!

— Əl-ələ verib gedirlər Bakıya, mikrorayon tikməyə.

— Sən get, mən tələsirəm.

— Mənəm e, Hidayət məllim.

— Sabah bir leysan olacaq ki, tut ucundan göyə çıx!

— İsrafil, kinoçəkənlər gəlib!
— Neçə nəfərdilər?
— 4 həfər.
— Adə, bəs dünən ikiydilər?! Bu gün 4 olublar.

— Ordan eşit, burdan oyna!

— Mən demək istəyirəm ki, o xaricdə olan əjdahadan bizdə niyə yoxdur?

— Ayə, bu uşaq-muşağı özün yola sal!

— Olmaz ee, mən onun anasını sevirəm!

Beyin ogurlanmasi (11).jpg

— Kaş onu birdəfəliy oğurlayardılar, canımız qutaraydı.

— Nətər yanı oynamırlar ee, ayə, niyə oynamırsız?

— Onu görəndə atamın gözləri ağrıyır.

— Ya gərək indi gedək oturaq İsrafilin elçi daşının üstündə, ya da gərək bir kişi oğlu tapıla, daşı götürüb vura İsrafilin başına!

— Qız oğlana deyir ki, Anton… yox, Antoni… yox, Antoni, sən mənim ürəyimi yaralamısan!

— Miriş, nə böyük oğlan olmusan, maşallah!

— Bu kino ki var… Çox qəliz məsələdir…
— Həm qəlizdi, həm də ki vacib.

Beyin ogurlanmasi (5).JPG

— Amma atası rəhmətlik yaxşı tarçalan idi.
— Narahat olma, öz tarçalanımız var.

— Dədə, indi yaxşı kino olacaq…
— Ayə, dur, get yat!

— Bizimkilər belədi də. Öz kinomuza bir dəfə baxmırıq, amma onun-bunun kinosuna 43 dəfə baxırıq.

Книги->Книга «Азербайджанфильм: афоризмы и крылатые выражения»