UZAQ SAHİLLƏRDƏ

(1958)

Rejissor: Tofiq Tağızadə

Ssenari müəllifləri:

H.Seyidbəyli, İ.Qasımov

Uzaq sahillerde (4).JPG

— Sərrast atırsan, mənim oğlum!

— Şeytandı, iblisdi, yadandı, axır ki, Mixaylonun özüdür!

— Bacarmaram…
Bacararsan!

— Mənim zabitlə görüşüm var, eşidirsiz, doqquzun yarısında!

— Şəhərdə cüt-cüt gəzmək qadağandı.

— Mixaylo şəhərdədi!!!

— Mən alman deyiləm Mixaylo.
— Mən İtalyan deyiləm. Mən…
— Sən ancaq alçaqsan!

сканирование0002.jpg

— Atam almandır, müsyö, anam fransız.

— Aaa… xatırladım, gül satan qız!

— İsa köməyin olsun, bala!
— O, xristian deyil.

— Sağ ol, Anjelika sözlərini eşitdik.

Uzaq sahillerde (2).JPG

— Bu rəssamlar niyə həyasız olur, Kraus?

— Şəhərdə iki-iki gəzmək qadağandır, cənab Şultsun əmridir.

— Necə-necə, qəribədir. Cənab Şulsun verdiyi xüsusi vəsiqə. Bəs neyçün o sizi xəbərdar etməyib ki, onun əmrinə görə, şəhərdə iki-iki, üç-üç gəzmək qadağandır.

— Visilinn…

— Deməli… məni tutacaq.

Uzaq sahillerde (6).JPG

— Cavan oğlan, məni qanmazın əlindən qurtarın.
Ooo… mənə cavan oğlan dediz.

— Birdən əziz qonağımız soruşsa ki, sinyor
Ma aşağıda kimlə danışırdı, onda nə cavab verim?
— Onda deyərsən ki, sinyor Ma Faustu ucadan
oxuyurdu.

— Bizim briqadada xain var…

— Artıq gecdir, komediya qurtardı.

— Mixaylo, siz neçədə gəlmisiz?

Uzaq sahillerde (8).JPG

— Mişa dayı, qarmonu ver, çalmaq istəyirəm.
— Yoxdur qarmon, tütək var, tütək.

— Müsyö, bəs mənim pulumu vermədiniz.

— Çox əcəb. Deməli, Ogüst Kraus. Mənim portretimi çəkərsən. Şəkil xoşuma gəlməsə, güllələnəcəksən!

Uzaq sahillerde (14).JPG

— Yenə də həmin dalğa, həmin koordinat!

— Bu əbləhi buraxın, o, doğrudan da, rəssamdı!

Книги->Книга «Азербайджанфильм: афоризмы и крылатые выражения»